Tính toán và lựa chọn trạm biến áp

Các tổ chức, cá nhân cần xem xét 2 tham số thi xây lắp trạm biến áp để đưa ra yêu cầu cụ thể cho các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công cơ điện:

Xác định trung tâm phụ tải và vị trí đặt trạm:

Việc đầu tiên trước khi thiết kế, thi công, lắp đặt trạm biến áp là cần tính toán trung tâm phụ tải và vị trí đặt trạm nhằm tiết kiệm dây dẫn nhằm hạn chế sụt áp và tổn hao công suất của mạng điện. Ngoài ra, các yếu tố đảm bảo hàng lang an toàn lưới điện, mỹ quan công trình cũng cần được xem xét khi cân nhắc vị trí đặt trạm.

Xác định công suất trạm biến áp

Có nhiều cách tính toán công suất điện, trong đó hiện nay có 3 cách được dùng phổ biến nhất:

Cách 1: Theo diện tích và nhu cầu sử dụng.

Cách 2: Theo sản lượng hàng năm một sản phẩm trên một kW tiêu thụ điện.

Cách 3: Theo công suất đặt và hệ số nhu cầu căn cứ trên việc danh sách các thiết bị tiêu thụ điện cụ thể đã, đang và sẽ có nhu cầu sử dụng.

         Tùy theo mục đích sử dụng công trình và vị trí lắp đặt cũng như đảm bảo tính an toàn và mỹ quan Công ty VNECO 10 giới thiệu tới khách hàng những trạm biến áp phổ biến sau:

+ Trạm biến áp dạng trụ treo ( hình ảnh )                 

+ Trạm biến áp dạng trụ ghép

+ Trạm biến áp dạng nền

+ Trạm biến áp thân trụ thép

+ Trạm biến áp thân trụ thép tích hợp tủ RMU

+ Trạm biến áp đặt trong phòng

+ Trạm hợp bộ dạng compact (trạm kiốt)