Lịch sử phát triển của Công Ty

 • Từ ngày thành lập Công ty đã không ngừng nâng cao năng lực sản xuất của mình và mở rộng cả vể quy mô và lĩnh vực kinh doanh nhằm đáp ứng tổt hơn nhu cầu của thị trường.
 • Nhờ vậy chính sách cổ phần hóa, Công ty đã hoạt động thật sự có hiệu quả. Chất lượng các công trình do Công ty làm chủ thầu đều đạt được yêu cầu quy định. Do uy tín và khả năng cạnh tranh của Công ty ngày càng được nâng cao hơn, Công ty đã tham gia nhiều công trình lớn, quan trọng trên nhiều vùng khắp cả nước. Thị trường chính của Công ty là khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Hiện nay, Công ty vươn ra thị trường mới khu vực Nam bộ và một số tỉnh khác trên cả nước. Công ty đã hòa lưới điện các khu vực Miền Trung – Tây Nguyên vào lưới điện quốc gia và góp phần đưa mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ngày càng đến đích hơn.
 • 1985

  Thành lập Nhà máy kết cấu bê tông ly tâm Qui Nhơn

  Tháng 3 năm 1985, Công ty xây lắp đường dây và trạm 3 (Bộ Năng lượng) thành lập Nhà máy kết cấu bê tông ly tâm Quy Nhơn với chức năng sản xuất các sản phẩm bê tông với quy mô nhỏ. Quá trình hoạt động của nhà máy ngày càng phát triển hơn với một đội ngũ cán bộ, công nhân viên năng nổ nhiệt tình, đoàn kết. Trước tình hình phải mở rộng quy mô hoạt động và lực lượng lao động để đáp ứng được nhu cầu thị trường, các cấp quản lý của nhà máy đã đặt ra một yêu cầu mới là phải xây dựng một nhà máy sản xuất quy mô lớn hơn nhằm đáp ứng tốt hơn và phù hợp với khả năng của nhà máy.

 • 1988 -1991

  Đổi tên thành Xí nghiệp bê tông ly tâm và xây dựng điện Quy Nhơn

  - Ngày 07/07/1988, Quyết định số: 839/NL/TCCB của Bộ Năng lượng đã ban hành về việc thành lập Xí nghiệp bê tông ly tâm Quy Nhơn trực thuộc Công ty Xây lắp điện 3. Chức năng của xí nghiệp được mở rộng cả về ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực hoạt động: từ chức năng sản xuất các loại trụ điện bê tông ly tâm, thi công xây lắp điện đến việc sản xuất các loại sản phẩm bê tông khác (như cấu kiện lắp ghép và một số sản phẩm khác)

   

  - Năm 1991, Tổng Giám đốc Công ty Xây lắp điện 3 đề nghị Bộ Năng lượng về việc đổi tên Xí nghiệp bê tông ly tâm Quy Nhơn thành Xí nghiệp bê tông ly tâm và xây dựng điện Quy Nhơn với chức năng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mới.

 • 1993 - 2003

  Thành lập Công Ty Xây Lắp Điện 3.10

  - Ngày 30/09/1993, Bộ Năng lượng đã ra Quyết định số: 577NL\TCCB-LĐ về việc cải tổ lại Xí nghiệp bê tông và xây dựng điện Qui Nhơn về cơ chế quản lý và hoạt động sản xuất.

   

  - Ngày 10/05/2003, Tổng Giám đốc Công ty xây lắp điện 3 đã có Quyết định số: 2426QĐ\XLĐ3-TH về việc thành lập Công ty xây lắp điện 3.10 trên cơ sở tổ chức lại Xí nghiệp bê tông ly tâm và xây dựng điện Qui Nhơn nhằm thực hiện sắp xếp, đổi mới hoạt động các đơn vị trực thuộc trong mô hình Công ty mẹ, có các quyền và nghĩa vụ theo quy chế phân cấp, quản lý của Tổng Giám đốc Công ty xây lắp điện 3.

 • 2006

  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện VNECO 10

  - Ngày 01/09/2004, Công ty xây lắp điện 3.10 đã quyết định thực hiện cổ phần hóa Công ty theo Quyết định số: 86/2004/BĐ-BCN chuyển thành Công ty cổ phần xây lắp điện 3.10 trực thuộc Công ty xây lắp điện 3.

   

  - Ngày 10/02/2006, Công ty được đổi tên thành: Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 10 trực thuộc Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam theo Quyết định số: 69\QĐ\XLĐ3.10-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp điện 3.10.

   

  - Việc cổ phần hóa nhằm mục tiêu huy động vốn từ người lao động, từ các tổ chức kinh tế xã hội sẽ tạo động lực thúc đẩy cho Công ty kinh doanh có hiệu quả, tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, nâng cao lợi tức cho các cổ đông, đóng góp vào ngân sách Nhà nước và đưa Công ty phát triển ngày càng lớn mạnh.

Hỗ trợ Online 24/7

HOTLINE: 02563 841 114
FAX: 02563841 114
EMAIL: INFO@VNECO10.COM

Đơn vị của chúng tôi và VNECO10 đã là đối tác tin cậy của nhau hơn 10 năm. Uy tín – chất lượng của VNECO10 đã được khẳng định nên chúng tôi rất yên tâm khi hợp tác.

Văn Trường
Kỹ sư, Cty Vạn Phát

Quý khách hàng nhận báo giá vui lòng liên hệ