Tầm nhìn sứ mệnh, giá trị cốt lõi và chiến lược phát triển

VNECO 10 mong muốn trở thành công ty hàng đầu khu vực trong lĩnh vực xây lắp hệ thống mạng lưới điện, cung cấp sản phẩm cột điện bê tông đúc sẵn, thiết bị cơ khí điện công nghiệp điện để chung tay phát triển ngành điện Việt Nam.

TẦM NHÌN

– VNECO 10 mong muốn trở thành công ty hàng đầu khu vực trong lĩnh vực xây lắp hệ thống mạng lưới điện, cung cấp sản phẩm cột điện bê tông đúc sẵn, thiết bị cơ khí điện công nghiệp điện để chung tay phát triển ngành điện Việt Nam.

SỨ MỆNH

– VNECO 10 Quyết tâm không ngừng đổi mới phát triển, cải tiến kỹ thuật và các công nghệ tiên tiến theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa để hoàn thiện sản phẩm đáp ứng nhu cầu xây dựng cho ngành xây dựng hạ tầng điện một cách bền vững cho công trình.

– Mang đến cơ hội phát triển cá nhân, nâng cao giá trị cuộc sống tinh thần và vật chất đầy đủ cho nhân viên.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 1. Khách hàng là trọng tâm
  – Luôn trân trọng & hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để tư vấn các sản phẩm dịch vụ đáp ứng tốt nhất.
 1. Hiệu quả chất lượng
  – Coi trọng kết quả
  – Liên tục cải thiện quy trình, tối ưu hóa nguồn lực và giảm thiểu lãng phí
  – Đề cao sáng tạo & cải tiến nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ ưu việt
 1. Khát vọng & Thách thức
  – Không dừng hài lòng với hiện tại, luôn đặt ra các mục tiêu thách thức.
  – Khẳng định sự thay đổi vượt trội với lộ trình thực hiện cụ thể
  – Chủ động áp dụng các sáng kiến để xây dựng nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
 1. Uy tín & trách nhiệm
  – Trách nhiệm trên mỗi sản phẩm, công trình & quyết định.
  – Uy tín xây dựng dựa trên niềm tin khách hàng
Travel and Aviation
Consulting

Consultants ranked firms on a scale of one to 10, based on prestige, firm culture, work-life balance, compensation, and other factors.

Financial Services
Consulting

We are a dynamic niche consulting firm that has been helping visionary financial services brands convey their true essence.

Business Services
Consulting

We have had to start competing on quality of life in a way that they never had to before — leading to higher ratings from consultants.

Energy and Environment
Consulting

Engage with consumers and inspire the media — we ensure brands are seen and heard in all the right places.

Consumer Products
Consulting

We are a company that offers design and build services for you from initial sketches to the final construction.

Surface Transport
& Logistics Consulting

The ConsultingWP firm scored highest for vacation policy, hours in the office, and overall satisfaction.

Liên hệ với chúng tôi