Tiêu chuẩn bu lông móng

Bên trên là toàn bộ thông số tiêu chuẩn của bu lông neo móng theo các kiểu bẻ chốt che, bẻ J, L, JA, LA. Tất nhiên bên trên chỉ là tiêu chuẩn, đó là những kích thước thông dụng hay sử dụng. Ngoài những quy cách bu lông neo móng theo tiêu chuẩn, chúng tôi còn nhận gia công và sản xuất bu lông neo móng theo bản vẽ thiết kế. Đó là những quy cách bu lông neo móng phi tiêu chuẩn, bản vẽ yêu cầu như thế nào, chúng tôi sẽ gia công đúng như bản vẽ.

Vật liệu

Bu lông móng và bu lông neo móng thông thường được sử dụng thép các bon để sản xuất, tùy vào yêu cầu bản vẽ về thiết kế, quy cách, mà chúng tôi có thể gia công theo bản vẽ. Hơn thế nữa, chúng tôi cũng sử dụng vật liệu sản xuất theo bản vẽ yêu cầu. Thông thường thì vật liệu sản xuất bu lông móng – bu lông neo móng sử dụng các loại thép các bon như dưới đây:

  • Thép CT3 sử dụng sản xuất bu lông neo móng khi thiết kế chỉ yêu cầu bu lông neo móng có cấp bền tương đương cấp bền 4.8.
  • Thép CT45 sử dụng sản xuất bu lông neo móng khi thiết kế yêu cầu bu lông có cấp bền tương đương cấp bền 5.8.
  • Thép 40Cr dùng để gia công bu lông neo móng khi yêu cầu của bản vẽ yêu cầu cấp bền của bu lông neo móng tương đương cấp bền 8.8.

Khi gia công xong thì tùy vào yêu cầu của từng khách hàng, chúng tôi có thể giao hàng đến quý khách hàng khi sản phẩm bu lông neo móng đã mạ kẽm nhúng nóng, mạ kẽm điện phân, mạ toàn thân hay mạ mình ren, hoặc cũng có thể chỉ nhuộm đen. Với mỗi yêu cầu khác nhau thì giá bu lông móng có giá khác nhau.

Thi công bu lông móng (bu lông neo móng)

Sau khi đã lựa chọn được bu lông móng (bu lông neo móng) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật thì bước tiếp theo là thi công và lắp đặt bu lông móng (bu lông neo móng).

Sử dụng dưỡng bu lông, dùng thép tròn D8 hoặc D10 để cố định tạm các bu lông móng (bu lông neo móng) trong cụm, cụm bu lông với thép chủ trong dầm, cột.

Kiểm tra, định vị tim, cốt trong mỗi cụm và các cụm với nhau theo bản vẽ thiết kế lắp dựng. Sử dụng máy kinh vỹ, máy thủy bình, hoặc máy toàn đạc điện tử để thực hiện (thiết bị đo đạc phải được kiểm định).

Kiểm tra chiều nhô cao của bu lông móng (bu lông neo móng) lên so với cốt +/-0.00m trong bản vẽ thiết kế (thông thường khoảng 100mm).

Bu lông móng (bu lông neo móng) phải được đặt vuông góc với mặt phẳng chịu lực thiết kế lý thuyết (có thể là mặt bê tông, mặt bản mã).

Sau khi căn chỉnh xong, cố định chắc chắn các cụm bu lông với thép chủ, với ván khuôn, với nền để đảm bảo bu lông không bị chuyển vị, dịch chuyển trong suốt quá trình đổ bê tông.

Dùng ni lông bọc bảo vệ lớp ren bu lông móng (bu lông neo móng) khi đã lắp dựng xong để tránh bị hỏng ren khi đổ bê tông.

Lập bảng kiểm tra, nghiệm thu mặt bằng tim, cốt bu lông móng đã lắp dựng. Sai số được cho phép như trong bảng sau: