Mục tiêu và kết quả thực hiện chỉ tiêu doanh thu năm 2021 của VNECO

Với những khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của tình hình dịch Covid-19 gây ra và những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới tác động, tính tới hết tháng 9/2021, nợ phải trả của Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam ở mức gần 2.352 tỷ đồng, gấp 2,1 lần đầu năm do phải trả ngắn hạn khác gấp 8,7 lần.

Quý III/2021, Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO, VNE/HoSE) báo lãi ròng giảm hơn 60%. 9 tháng đầu năm, với lãi sau thuế gần 4 tỷ đồng, tăng 61% so cùng kỳ, Công ty mới thực hiện được 5% mục tiêu lợi nhuận năm.

Riêng quý III doanh thu thuần của VNE tăng 49% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 356 tỷ đồng chủ yếu là do trong kỳ, Công ty có doanh thu bán hàng gấp 15,2 lần cùng kỳ, lên gần 195 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn tăng đến 55% cũng chính do giá vốn bán hàng tăng mạnh, gấp 30,3 lần cùng kỳ, lên gần 201 tỷ đồng

Sau quý III, nợ phải trả của Xây dựng Điện Việt Nam gấp 2,1 lần đầu năm.

Giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu khiến lãi gộp VNE giảm nhẹ 4%, còn gần 23 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 10% xuống còn 6%. Chi phí lãi vay tăng 44%, lên gần 10 tỷ đồng khiến lợi nhuận ròng của VNE giảm 61% so với cùng kỳ, còn gần 841 triệu đồng.

Tính chung cho 9 tháng, doanh thu thuần của VNE tăng 94% so với cùng kỳ, đạt gần 989 tỷ đồng, trong khi giá vốn gấp 2 lần cùng kỳ, lên gần 923 tỷ đồng dẫn đến biên lãi gộp chỉ tăng 25%, đạt gần 66 tỷ đồng.

Theo đó, mặc dù chi phí lãi vay gấp 2,8 lần cùng kỳ, lên gần 25 tỷ đồng nhưng lợi nhuận ròng của VNE vẫn tăng 61%, lên gần 4 tỷ đồng nhờ chi phí bán hàng giảm hơn 5 tỷ đồng, tỷ lệ giảm tương đương 93%.

VNE nhận định trong năm 2021, Công ty sẽ gặp khó khăn về giá nguyên vật liệu tăng cao, công tác giải phóng mặt bằng ngày càng khó khăn, lực lượng thi công làm việc trên cao còn thiếu và cần bổ sung. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh với Công ty trên thị trường cũng như nhiều mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng bởi tình hình dịch Covid-19.

Tuy nhiên, Công ty vẫn đặt kỳ vọng cao cho năm 2021 khi đề ra mục tiêu đạt 3,050 tỷ đồng doanh thu và gần 84 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt gấp 2 lần và 5 lần so với kết quả thực hiện năm 2020, chủ yếu do mức nền thấp của năm 2020. Hiện Công ty mới thực hiện được 32% chỉ tiêu doanh thu và 5% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính tới hết tháng 9/2021, tổng tài sản VNE tăng 60% so với đầu năm, lên gần 3.356 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn (942 tỷ đồng) và chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Nợ phải trả gần 2.352 tỷ đồng, gấp 2,1 lần đầu năm do phải trả ngắn hạn khác gấp 8,7 lần, lên hơn 643 tỷ đồng.Trả lời