Mô hình truyền tải điện năng

Mô hình truyền tải điện năng

Điện năng là một dạng năng lượng có nhiều ưu điểm như: dễ dàng chuyển thành các năng lượng khác, dễ truyền tải và phân phối . Vì vậy nó là ngành năng lượng chính trong công nghiệp cũng như trong cuộc sống sinh hoạt của con người. Đề hiểu rõ mô hình sản xuất – vận chuyển và tiêu thụ điện năng các bạn tham khảo bài viết sau đây nhé:

  1. Nguồn phát điện:

Từ nhà máy điện hạt nhân, nhiệt điện, thủy điện, điện gió, điện mặt trời …

  • Nhà máy điện hạt nhân: Nhiệt từ các phản ứng phân hạch => Làm nóng nước sinh ra hơi => Quay tubin => Chạy máy phát => Tạo ra điện năng.
  • Nhà máy nhiệt điện: Nhiệt sinh ra từ than, dầu, khí ga …=> Làm nóng nước sinh ra hơi => Quay tubin => Chạy máy phát => Tạo ra điện năng.
  • Nhà máy thủy điện: Thế năng của nước => Quay tubin => Chạy máy phát => Tạo ra điện năng.
  • Nhà máy điện gió: Cánh quạt gió quay => Chạy máy phát => Tạo ra điện năng.
  • Nhà máy điện mặt trời: Nhiệt mặt trời => Làm nóng nước sinh ra hơi => Quay tubin => Chạy máy phát => Tạo ra điện năng.
  • Trung tâm điều khiển lưới điện Scada:

Để việc truyền tải điện hiệu quả và đảm bảo việc truyền tải điện từ nhà máy tới lưới điện thì mỗi nhà máy đều có 1 trung tâm điều khiển điện để điều khiển việc cấp điện cho 1 khu vực, 1 vùng hay 1 quốc gia.

  • Lưới diện (đường dây):

Là hệ thống truyền tải điện từ nơi sản xuất tới các trạm điện trung gian, nơi tiêu thụ:

+ Lưới hệ thống: nối các nhà máy điện với nhau và với các nút phụ tải khu vực. Ở Việt Nam lưới hệ thống do (A0) quản lý, vận hành ở mức điện áp 500 kV.

+ Lưới truyền tải: phần lưới từ trạm trung gian khu vực đến thanh cái cao áp cung cấp điện cho trạm trung gian địa phương. Thường từ 110-220 kV do quản lý.

+ Lưới phân phối: từ các trạm trung gian địa phương đến các trạm phụ tải (trạm phân phối). Lưới phân phối trung áp (6-35kV) do sở điện lực tỉnh quản lý và phân phối hạ áp (220-380V).

Ở Việt Nam từ các nhà máy điện thì đường dây truyền tải 500KV là đường dây truyền tải lớn nhất.

  • Trạm biến áp

Trạm biến áp là một trong những phần tử quan trọng nhất trong hệ thống cung cấp điện. Là nơi biến đổi điện áp từ cấp này sang cấp khác để phù hợp với yêu cầu sử dụng.

Trạm biến áp ở Việt Nam bao gồm: 500kV, 220 kV, 110 kV, 35kV, 22kV…..

Công nhân kỹ thuật đang thi công lắp đặt trạm biến áp
  • Các hộ tiêu thụ điện

Các hộ tiêu thụ điện gồm các nhà máy, xí nghiệp, tòa nhà, hộ dân…Trả lời