Công trình 110kV Sông Cầu 2-Quy Nhơn

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) về cơ bản vẫn hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xây dựng nhằm hoàn thiện hệ thống, đảm bảo cung cấp điện cho 13 tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên