Chính sách chất lượng

“Cty Cổ Phần VNECO10 luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩmvà an toàn thi công cho mọi công trình .”
d090e02be3d614884dc7
Simon Northampton
Managing Director, New York Office

0

Công trình
hoàn thiện

0

Giải thưởng
bằng khen

0

hoạt động
phấn đấu

0

khách hàng
hài lòng

Chính sách chất lượng

Chất lượng & An Toàn

Nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu lãng phí, đảm bảo tiến độ bàn giao công trình và an toán thi công

 

Đào tạo công nhân viên

Coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhân viên

 

Nghiên cứu - Cải tiến

Liên tục nghiên cứu, cải tiến các tiến bộ khoa học kỹ thực vào thực tiễn điều hành sản xuất kinh doanh của tổng công ty