Công trình xekaman 1- Pleiku 2 Việt Lào

Đường dây 220 kV Xekaman 1 – Pleiku 2 (phần trên lãnh thổ Việt Nam) được đầu tư xây dựng nhằm truyền tải công suất của các Nhà máy Thủy điện Xekaman 1, Xekaman San-xay, Xekong 3 Thượng, Xekong 3 Hạ phía Lào về Việt Nam, tạo nguồn cung cấp cho các phụ tải ngày càng tăng ở Việt Nam. Đồng thời đường dây giúp liên kết lưới điện góp phần đảm bảo phát triển năng lượng bền vững trong điều kiện hội nhập quốc tế, hợp tác và liên kết khu vực, tạo điều kiện để khai thác, vận hành tối ưu hệ thống điện Việt Nam; tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung cho ngành Điện.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 966 tỷ đồng sử dụng vốn vay tín dụng thương mại và vốn tự có của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). Đây là các dự án thuộc danh mục lưới điện cấp bách đã được Chính phủ phê duyệt cùng với tiến độ thi công hoàn thành đồng bộ với tiến độ phát điện Nhà máy thủy điện Xekaman 1 (Lào).