Cột điện bê tông ly tâm Bình Định

Với mỗi cột điện bê tông ly tâm sẽ có thông số kỹ thuật, chiều cao, kích thước, đường kính và lực đầu cột khác nhau. Căn cứ theo hồ sơ thiết kế hoặc yêu cầu của công trình mà nhà thầu, chủ đầu tư có thể lựa chọn cột điện có thông số kỹ thuật phù hợp. 

1. Phân loại cột điện bê tông ly tâm

Theo mục đích sử dụng, trạng thái ứng suất, kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế, cột điện bê tông được phân thành hai nhóm I và II có các đặc tính như sau:

2. Hình dạng cột điện bê tông ly tâm

– Cột điện bê tông ly tâm thuộc nhóm I có dạng côn trụ rỗng chiều dài từ 6 m đến 22 m, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11 % và 1,33 % theo chiều dài cột.

– Cột điện bê tông ly tâm thuộc nhóm II có dạng hình trụ rỗng có chiều dài từ 8 m đến 14 m. Hình dạng của các loại cột điện bê tông được thể hiện ở dưới.

Cột hình côn trụ rỗng
Cột hình trụ rỗng

3. Ký hiệu cột điện bê tông ly tâm

Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau:

– Trạng thái ứng suất của kết cấu cột:

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC;

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC.

– Nhóm theo mục đích sử dụng:

+ Cột điện bê tông nhóm I: ký hiệu I;

+ Cột điện bê tông nhóm II có phân bố mô men uốn dạng N: IIN ;

+ Cột điện bê tông nhóm II có phân bố mô men uốn dạng T: IIT.

– Kích thước cơ bản:

+ Chiều dài cột, từ 6m đến 22m

+ Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 120, 140, 160, 190, 230;

+ Đường kính ngoài cột điện nhóm II, mm: 300, 350, 400.

– Tải trọng và mô men uốn thiết kế:

+ Tải trọng thiết kế của cột điện nhóm I, kN: 1, 1,5, …13;

+ Mô men uốn thiết kế của cột điện nhóm II, kN.m: 50, …110.

– Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016.

VÍ DỤ 1: “PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016” được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

VÍ DỤ 2: “NPC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016” được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 3,5 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

VÍ DỤ 3: “PC.IIN-10-300-65.TCVN 5847:2016” được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm IIN, dài 10 m, đường kính ngoài 300 mm, mô men uốn thiết kế 65 kN.m, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

4. Kích thước và tải trọng lực kéo đầu cột đối với cột nhóm I

Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm nhóm I được quy định tại bảng sau:

Công ty Cổ phần VNECO 10 – Cam kết cung cấp các chủng loại cột bê tông ly tâm:

  • Chất lượng  TCVN 5847-2016
  • Chính sách bảo hành phù hợp.

Để được tư vấn thêm về sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ:

Hotline: 02563 841791 – Email: info@vneco10.com

Website: http://vneco10.com/Trả lời