Vneco vừa ký hợp đồng tổng thầu cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp (PC) công trình trạm biến áp 220 kv (GIS).

Vào ngày 19 /7 /2021, Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam( VNECO) đã ký hợp đồng Tổng thầu cung cấp vật tư, thiết bị – xây lắp (PC) với Chủ đầu tư là Công ty CP Năng lượng Cà Mau 1A, Đơn vị đại diện Chủ đầu tư là Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở Hạ tầng số 9 HN để thực hiện cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp Trạm biến áp 220 kV ( Trạm GIS) và ngăn lộ mở rộng Trạm 220 kV thuộc dự án điện gió Cà Mau 1, nhằm thực hiện đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, giá trị hợp đồng là 428 tỷ đồng. Đây là Hợp đồng PC Trạm biến áp 220 kV ( Trạm GIS) có giá trị Hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay của VNECO.Trả lời