Ban hành mẫu hộ chiếu vắc xin

Bộ Y tế chủ trì ban hành thống nhất mẫu “hộ chiếu vắc-xin” của Việt Nam ở dạng giấy và điện tử (có cơ chế xác thực điện tử) trước ngày 05/11/2021.

Nội dung được đề cập tại Công văn 7937/VPCP-QHQT ngày 29/10/2021 về áp dụng “Hộ chiếu vắc-xin” và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế.

Về việc công nhận Giấy chứng nhận tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 hoặc Giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 (hộ chiếu vắc xin), Phó Thủ tướng yêu cầu:

– Bộ Ngoại giao khẩn trương trao đổi với các đối tác để đẩy nhanh việc công nhận hộ chiếu vắc xin.

– Bộ Y tế chủ trì ban hành thống nhất mẫu hộ chiếu vắc xin của Việt Nam ở dạng giấy và điện tử (có cơ chế xác thực điện tử) trước ngày 05/11/2021; phối hợp với Bộ Ngoại giao có phương án thuyết phục các nước công nhận những vắc-xin ta đang sử dụng.

– Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công an, Y tế thực hiện việc xây dựng ứng dụng, cấp mã QR theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 242/TB-VPCP ngày 13/9/2021.

Về hướng dẫn và kiểm soát y tế đối với người nhập cảnh, giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, các cơ quan, địa phương liên quan tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện, ban hành hướng dẫn cách ly y tế thuận lợi, phù hợp đối với người nhập cảnh mang hộ chiếu vắc xin.

Hộ chiếu vaccine COVID-19 đang được ngày càng nhiều quốc gia xem xét áp dụng.

Về thẩm quyền, thủ tục xét duyệt nhập cảnh và tổ chức chuyến bay:

– Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành hướng dẫn tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong tình hình mới.

– Các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Trung ương, trên cơ sở thống nhất với cơ quan y tế địa phương về phương án phòng dịch, chủ động quyết định việc mời, đón và chịu trách nhiệm quản lý người nước ngoài nhập cảnh làm việc với cơ quan mình và một số trường hợp nhân đạo, đặc biệt khác (khám chữa bệnh, thai sản…).

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động quyết định việc mời, đón và chịu trách nhiệm quản lý người nước ngoài nhập cảnh làm việc với địa phương mình, đồng thời ủy quyền cho cơ quan đầu mối có thẩm quyền giải quyết và tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp nhập cảnh làm việc, học tập, nhân đạo trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng đối tượng và bố trí địa điểm cách ly y tế phù hợp, an toàn phòng chống dịch.

Các cơ quan chức năng và địa phương sau khi hướng dẫn cụ thể và tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị cho người nước ngoài nhập cảnh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, yêu cầu thực hiện thẩm định và chịu trách nhiệm trả lời không quá 05 ngày làm việc theo quy định hiện hành (luật xuất nhập cảnh năm 2014).

Anh chấp nhận hộ chiếu vắc-xin của Việt Nam. Hình minh họa. 


Trả lời